So sánh tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do:

A.

Nguyên tử N còn đôi electron chưa tạo liên kết.

B.

Nguyên tử N có độ âm điện lớn.

C.

Nguyên tử N ở trạng thái lai hoá sp3.

D.

Ảnh hưởng đẩy electron của nhóm -C2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ảnh hưởng đẩy electron của nhóm -C2H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...