Số phức z thỏa mãn z2 = 1 - 2i là:

A.

 + i và  - i

B.

 - i và - + i

C.

 + i và - - i

D.

- - i và  - i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi z = x + yi (x, y ∈ Z), ta có z2 = 1 - 2i

⇔ x2 - y2 + 2xyi = 1 - 2i

Phương trình (1) ⇔ x4 - x2 - 2 = 0 có hai nghiệm thực là ±

Với x =  thì y = -1

Với x = - thì y = 1

Vậy z =  - i và z = - + i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...