Số phức z = 2 - 2i có dạng lượng giác là:

A.

2(cos + isin)

B.

(sin + isin)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...