Số phức  có dạng lượng giác là kết quả nào sau đây?

A.

cos + isin

B.

(cos + isin)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...