Số phức  có dạng lượng giác là kết quả nào sau đây?

A.

cos + isin

B.

(cos + isin)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...