Số nucleon trong hạt nhân img1là:

A.

14

B.

20

C.

8

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Số nucleon trong hạt nhân này là 14.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...