Số nguyên n thỏa mãn: C5n-2+C5n-1+C5n+P4-n=(4-n)!+25 là

A.

4.

B.

3.

C.

5.

D.

2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...