Số nguyên dương n thoả mãn: 5Cx+1x-3Cx+1X-1=29A82 là

A.

3.

B.

5.

C.

7.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=7 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...