Số nguyên dương n thoả mãn: 12Cn+34=55An+12 là

A.

9.

B.

6.

C.

7.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=8 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...