Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là

A.

1000 triệu người       

B.

1050 triệu người

C.

1100 triệu người

D.

1150 triệu người

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1100 triệu người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...