Số người cao tuổi đang tăng nhanh hiện nay không phải ở khu vực

A.

Nam Á

B.

Tây Á 

C.

Trung Á  

D.

Caribê

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...