Số nghiệm của phương trình img1 trên khoảng img2.                                         

A.

A. 1.

B.

B. 2.

C.

C. 3.

D.

D. 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.

Ta có: img1  img2   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...