Số nghiệm của phương trình log(x - 3) - log(x + 9) - log(x - 2) là:

A.

0

B.

1

C.

2

D.

Nhiều hơn 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều kiện: x > 3.

Cách 1:

Với x > 3 thì x - 3 < x + 9. Do đó, log(x - 3) - log(x + 9) < 0.

Mà log(x -2) > 0, do đó phương trình đã cho vô nghiệm.

Cách 2:

Với điều kiện x > 3, phương trình tương đương với phương trình:

x - 3 = (x + 9)(x - 2).

Giải phương trình này rồi đối chiếu với điều kiện. Kết luận phương trình vô nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...