Số nghiệm của phương trình log4(log2x) + log2(log4x) = 2 là:

A.

0

B.

1

C.

2

D.

Nhiều hơn 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương với:

Vậy phương trình có nghiệm x = 16.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...