Số nghiệm của phương trình img1 là:

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đây là một câu giải phương trình mũ gõ điểm, hãy cẩn thận trong tính toán nhé. img1 .

Vậy đáp án là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...