Số nào trong các số phức sau là số ảo?

A.

( + 2i) + ( - 2i)

B.

(2 - i)2

C.

i2000

D.

( + 3i) - ( - 3i)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: ( + 2i) + ( - 2i) = 2

           (2 - i)2 = 3 - 4i

            i2000 = (i4)500 = 1

           ( + 3i) - ( - 3i) = 6i

Vậy số ( + 3i) - ( - 3i) là số ảo.

          

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...