Số nào trong các số phức sau là số ảo?

A.

( + 2i) + ( - 2i)

B.

(2 - i)2

C.

i2000

D.

( + 3i) - ( - 3i)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...