Số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều là:

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

9

Trong hình bát diện đều (như hình bên dưới), các mặt phẳng sau là mặt phắng đối xứng của hình bát diện đều: 

- Mặt phẳng : (ABCD), (BEDF), (AECF).

- Mặt phẳng trung trực của các cặp cạnh đối diện (song song): gồm sáu mặt phẳng do có sáu cặp cạnh đối diện song song.

Vậy hình bát diện đều có chín mặt phẳng đối xứng. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...