Số mã bộ ba chịu trách nhiệm mã hoá cho axit amin là

A.

61.

B.

62.

C.

63.

D.

64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

61.

64 bộ ba  - 3 bộ 3 kết thúc không mã hóa axit amin = 61 bộ ba mã hóa axit amin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...