Số lượng tỉnh (thành phố) nước ta giáp biển là

A.

28

B.

29

C.

30

D.

31

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

28

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...