Số lượng axit amin có trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ gen có 150 chu kì xoắn và có vùng mã hóa liên tục là

A.

499.

B.

498.

C.

999.

D.

998.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

499.

1 chu kì xoắn có 10 cặp Nu

=> số cặp Nu trên gen = 150 x 10 =1500 cặp Nu

=> số rNu trên mARN = 1500

=> số aa trên chuỗi polypeptide = 1500/3 -1 = 499

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...