Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...