Số hạng không chứa x trong khai triển x2+2x6 là:

A.

24C62

B.

22C62

C.

24C64

D.

22C64

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

24C64

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...