Số hạng không chứa x trong khai triển x2+2x6 là:

A.

24C62

B.

22C62

C.

24C64

D.

22C64

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...