Số giao điểm của đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn và trục Trac nghiem online - cungthi.vn

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Lập phương trình hoành độ giao điểm: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy có một giao điểm duy nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...