Số giao điểm của đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn và trục hoành là

A. 0.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. 2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy số giao điểm là Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...