Số electron độc thân của nguyên tử Fe ở trạng thái cơ bản là:

A.

1.

B.

3.

C.

5.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...