Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A.

4

B.

3

C.

5

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...