Số đồng phân este mạch hở, có công thức phân tử C3H4O2 là

A.

A: 2

B.

B: 4

C.

C: 1

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: D = img1= 2 = img2 

C3H4O2 là este đơn chức, mạch hở trong phân tử có 1 liên kết C=C

Vậy chỉ có 1 đồng phân tương ứng là: img4

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...