Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là:

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

Không xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...