Số đối của số phức z = -5 + 7i là:

A.

5 + 7i

B.

5 - 7i

C.

-5 - 7i

D.

7 - 5i

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...