Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?

A.

Lúa  rắn  chuột  diều hâu.

B.

Lúa  chuột  diều hâu  rắn.

C.

Lúa  chuột  rắn  diều hâu.

D.

Lúa  diều hâu  chuột  rắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lúa  chuột  rắn  diều hâu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...