Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...