Số điểm cực trị của hàm số $y=-\frac{1}{3}x^{3}-x+7$ là:

A.

1

B.

0

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:B.0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...