Số dao động trong một đơn vị thời gian là:

A.

Tần số góc của dao động điều hòa.

B.

Tần số của dao dộng cưỡng bức.

C.

Tần số của dao động tuần hoàn.

D.

Tần số của dao động điều hòa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...