Số cực trị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn là:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...