: Số công thức cấu tạo của este có công thức phân tử img1 là         

A.

A: 2

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có 4 công thức cấu tạo của este có CTPT là

img1  img2  img3  img4  img5 

Vậy đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...