Số img1 có bao nhiêu ước số nguyên ?         

A.

420.

B.

630.

C.

240.

D.

720.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1. Do đó img2img3 ước số nguyên.   Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...