Số chỉnh hợp chập img1 của img2 phần tử bằng  

A.

10

B.

img1 

C.

20

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...