Số cách sắp xếp img1 học sinh ngồi vào một bàn dài có img2 ghế là:         

A.

img1.

B.

5.

C.

1.

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Số cách sắp xếp là hoán vị của img1 phần tử img2 img3. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...