Số các số có năm chữ số khác nhau thỏa mãn chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước nó là:                         

A.

A. 216

B.

B. 126        

C.

C. 272

D.

D. 907

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B

Ta có img1 cách chọn ra 5 chữ số phân biệt, với mỗi cách chọn ấy chỉ có duy nhất 1 số thỏa mãn điều kiện đề bài. Suy ra tổng có 252 số. Mà ở đây tính cả chữ số 0 đứng đầu. Vậy nên ta phải trừ trường hợp chữ số 0 đứng đầu. Lập luận tương tự trường hợp này có img2. Vậy, số có 5 chữ số trong mỗi số chữ số sau lớn hơn chữ số liền trước là img3 số.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...