Sau năm 2000 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc mở rộng phạm vi lãnh thổ thêm 3 tỉnh là:

A.

Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

B.

Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên.

C.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình.

D.

Hưng Yên, Nam Định, Ninh Thuận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...