Sau một năm khối lượng của một chất phóng xạ giảm 4 lần. Vậy sau ba năm khối lượng chất phóng xạ giảm bao nhiêu lần so với ban đầu:

A.

64.

B.

128.

C.

16.

D.

32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

64.

Tỉ số giữa khối lượng chất phóng xạ còn lại sau một năm so với khối lượng ban đầu là:

Tỉ số giữa khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 3 năm so với khối lượng ban đầu là:

Vậy, sau ba năm khối lượng chất phóng xạ giảm 64 lần so với ban đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...