Sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, có bao nhiêu nông dân Việt Nam không có ruộng hoặc chỉ có ít ruộng?

A.

90% nông dân.

B.

2/3 nông dân.

C.

1/3 nông dân

D.

Hơn 50% nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2/3 nông dân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...