Sau khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, có bao nhiêu nông dân Việt Nam không có ruộng hoặc chỉ có ít ruộng?

A.

90% nông dân.

B.

2/3 nông dân.

C.

1/3 nông dân

D.

Hơn 50% nông dân.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...