Sau khi xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?

A.

Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu

B.

Chuẩn bị đánh bại Liên Xô

C.

Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu. 

D.

Chuẩn bị  chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...