Sau khi về đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc làm gì để đào tạo cán bộ?

A.

Mở lớp huấn luyện.

B.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Thành lập Cộng sản đoàn.

D.

Xuất bản tác phẩm Đường kách mệnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mở lớp huấn luyện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...