Sau khi vào Đông Dương, phát xít Nhật buộc chính quyền thực dân Pháp hàng năm phải làm gì cho Nhật?

A.

Nộp tiền cho Nhật.

B.

Để cho Nhật sử dụng các sân bay.

C.

Để cho Nhật kiểm soát hệ thống đường sắt và tàu biển.

D.

Để cho Nhật sử dụng các phương tiện giao thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nộp tiền cho Nhật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...