Sau khi sử dụng một thời gian thì điện trở trong của pin Vôn-ta sẽ:

A.

Tăng lên là do hai cực của pin mòn dần.

B.

Giảm đi do dung dịch điện phân loãng dần.

C.

Tăng lên do có khí hiđro bám vào cực đồng.

D.

Tăng lên do dung dịch điện phân cạn dần vì có sự bay hơi và nồng độ dung dịch tăng lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng lên do có khí hiđro bám vào cực đồng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...