Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã nhân danh vua Hàm Nghi thảo Chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. Chiếu Cần Vương được thảo tại đâu?

A.

Tân Sơ

B.

Hương Khê 

C.

Ba Đình 

D.

Bãi Sậy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tân Sơ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...