Sau khi chiếm thành Gia Định (1859), Pháp rơi vào tình thế:

A.

Bị nghĩa quân bao vây, quấy rối liên tục

B.

Bị thương vong gần hết

C.

Bị bệnh dịch hoành hành

D.

Bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch và thương vong

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bị nghĩa quân bao vây, quấy rối liên tục

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...