Sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản (3/1909), Phan Bội Châu sang Trung Quốc và tiếp tục các hoạt động cách mạng. Ở Trung Quốc, ông đã lập ra tổ chức nào?

A.

Hội Duy Tân

B.

Việt Nam Quang phục hội

C.

Phục Việt 

D.

Hưng Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Việt Nam Quang phục hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...