Sau đợt tấn công thứ 2 của quân ta, các cứ điểm nào ở phía đông phân khu Trung tâm ta và địch mỗi bên chiếm một nửa?

A.

Cứ điểm D3.

B.

Cứ điểm A1, C1

C.

Cứ điểm C1, D3

D.

Cứ điểm A1, D3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cứ điểm A1, C1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...